ผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กที่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว
สำหรับเด็ก 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว