ผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กแพ้โปรตีนนมวัว
สำหรับเด็ก 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว